πŸ“‰Site traffic webalizer stats 7/21/21
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2021 8857 8574 4243 1341 2140 2064024 26833 84874 171496 177154
Jun 2021 5524 5226 2704 541 2579 2085881 16239 81140 156802 165748
May 2021 4301 4146 1165 263 4610 1899219 8179 36144 128528 133338
Apr 2021 1931 1829 364 90 1658 711193 2724 10946 54883 57937
Mar 2021 2671 2562 458 46 612 449488 934 9164 51254 53439
Totals 7209805 54909 222268 562963 587616
πŸ“‰Site traffic webalizer stats 7/5/21
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2021 5011 4818 2826 995 753 235375 4976 14133 24094 25059
Jun 2021 5524 5226 2704 541 2579 2085881 16239 81140 156802 165748
May 2021 4301 4146 1165 263 4610 1899219 8179 36144 128528 133338
Apr 2021 1931 1829 364 90 1658 711193 2724 10946 54883 57937
Mar 2021 2671 2562 458 46 612 449488 934 9164 51254 53439
Totals 5381156 33052 151527 415561 435521
πŸ“‰Site traffic webalizer stats 6/25/21
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2021 5108 4789 2496 438 2163 1607894 10531 59926 114946 122600
May 2021 4301 4146 1165 263 4610 1899219 8179 36144 128528 133338
Apr 2021 1931 1829 364 90 1658 711193 2724 10946 54883 57937
Mar 2021 2671 2562 458 46 612 449488 934 9164 51254 53439
Totals 4667794 22368 116180 349611 367314
πŸ“ŠSite traffic stats pulled from Webalizer. updated 6/15
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2021 5454 5110 2808 409 1598 1109309 6145 42132 76657 81822
May 2021 4301 4146 1165 263 4610 1899219 8179 36144 128528 133338
Apr 2021 1931 1829 364 90 1658 711193 2724 10946 54883 57937
Mar 2021 2671 2562 458 46 612 449488 934 9164 51254 53439
Totals 4169209 17982 98386 311322 326536

Latest blog posts